Dobré dopoledne, je čtvrtek 1.10.2020, 9:25. Dnes má svátek Igor, zítra Olívie/Oliver.
Detail
Celý článek
Zrealizované akce ve volebním období 2006-2010
2010-09-20 21:21:31 | Obec


Co se zrealizovalo ve volebním období 2006 -2010

Kanalizace
Dokončení výstavby kanalizace a ČOV v Nižboru
Zrušení starých septiků u bytových domů nad sklárnou, na Šňárové, u zdravotního střediska, mateřské a základní školy.
Zahájení zpracovávání projektové dokumentace na odkanalizování Stradonic včetně zahájení vyřizování příslušných stavebních povolení.
Odsouhlasení poskytování příspěvku občanům ze Stradonic a Žloukovic za pravidelné vyvážení odpadních jímek.

Odprodej obecních domů a bytů
Odprodán dům č.p. 13 a 35 v Nižboru
Odprodány byty v domech č.p. 253, 30, 142 a 143

Hřbitov
Oprava některých památných historických hrobů
Zřízení rozptylové loučky
Zřízení obecního hrobu pro ukládání ostatků našich občanů, kteří neměli již žádné příbuzné
Bezplatné získání kaple sv. Liboria do vlastnictví obce, vypsání veřejné sbírky na její opravu, zahájení oprav (výměna oken, instalace bezpečnostní mříže na vchodových dveřích).

Opravy komunikací, dopravní záležitosti
Celková oprava komunikace do Hamburku
Opravy komunikací ve Stradonicích a Žloukovicích
Vybudování chodníku k sokolovně
Dopravní řešení na křižovatce u Lípy
Dopravní řešení (osazení značek) dle připomínek vzešlých z dopravního výzkumu provedeného mezi občany.
Opravy komunikací do některých chatových oblastí.
Zajištění stávající dopravní obslužnosti v obci

Školství
Provedení výměny oken a vchodových dveří v MŠ Sluníčko
Provedení nové izolace střechy MŠ Sluníčko
Zvýšení kapacity MŠ Sluníčko o tři děti
Oprava fasády na budově ZŠ
Zahájení projektových prací na využití půdních prostor v budově ZŠ

Sportoviště, sport a veřejná prostranství
Výměna oken v sokolovně
Úprava veřejného prostranství před prodejnou potravin v Nižboru
Úprava a udržování pozemků kolem řeky v areálu Panské louky
Vypracování projektové dokumentace včetně vyřízení stavebního povolení na vybudování in-line dráhy a víceúčelového hřiště na Panské louce (o dotaci již bylo 1x neúspěšně zažádáno, v současné době je podána žádost nová).
Vypracování projektové dokumentace včetně vyřízení stavebního povolení na vybudování cyklostezky vedoucí z Nižbora do Stradonic a dál k Hýskovu po pravém břehu řeky Berounky ( o dotaci již bylo požádáno a nyní se čeká na výsledek)
Vybudování dětského hřiště ve Žloukovicích.
Podpora sportovních oddílů v jejich činnostech, spolupráce při realizaci rekonstrukce areálu fotbalového hřiště

Legalizace staveb a majetkoprávní záležitosti
Zajištění legalizace stavby hokejbalového hřiště
Legalizace stavby trafostanice v Nižboru.
Průběžné řešení majetkoprávních záležitostí týkajících se výkupu nebo prodeje pozemků, které obec užívá a jsou v soukromém vlastnictví nebo naopak.
Spolupráce při legalizaci stavby tribuny na fotbalovém hřišti a stavby klubovny tenisu.

Služby
Zajištění zajíždění pojízdné prodejny do Stradonic a Žloukovic.
Rozšíření bezdrátového rozhlasu.
Možnost zasílání informací občanům formou SMS.
Rozšiřování veřejného osvětlení v obcích.

Sociální a zdravotní oblast
Zachování pečovatelské služby prostřednictvím společnosti Digitus, o.s.
Spolupráce s organizacemi poskytujícími pomoc a služby handicapovaným občanům (např. Klubíčko, Klub Zvonek, atd..)
Zajištění lékařské péče (praktický a dětský lékař)

Vodovod, studny apod.
Vybudování 1.etapy vodovodu do Říma
Vypracování projektové dokumentace včetně vyřízení stavebního povolení na vybudování 2.etapy vodovodu do Říma (stavební řízení právě probíhá)
Zajištění legalizace stavby vodovodu bývalého podniku ENIA CZ. Včetně legalizace a stanovení ochranného pásma vodního zdroje.
Legalizace obecních studní.
Získání jednoho vodního zdroje v Nižboru na „ Na Nákli“ do vlastnictví obce
Provedení hydrogeologického průzkumu ve Žloukovicích

Zámek
Pokračování v záchraně a obnově nemovité kulturní památky ( opravy fasád, krovu, výměna oken. Zde jsou práce závislé na získaných dotacích).
Výmalba kostela Povýšení sv. Kříže
Pořízení nových zvonů do kostela Povýšení sv. Kříže ( na tuto akci byla vypsána veřejná sbírka a děkujeme všem, kteří do ní přispěli a k realizaci celého záměru pomohli).
Provedení malby slunečních hodin na fasádu paláce zámku.

Kultura
Pořádání koncertů
Podpora loutkového souboru Pavouk
Podpora činnosti zájmových organizací v jejich výstavních činnostech (zahrádkáři, Junák).


Hasičské sbory
Pravidelná podpora zásahových jednotek SDH
Oprava izolace a zateplení střechy požární zbrojnice ve Žloukovicích.
Pomoc při pořádání výročních oslav hasičských sborů
Nižbor - základní informace

Foto Kód obce: 10468 0
IČZÚJ: 531596
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun

Počet obyvatel: 2025
Výměra: 2857,76 ha
Hustota: 52,8 ob./km2

Finanční úřad: Finanční úřad v Berouně
Pověřený úřad: Beroun
Stavební úřad: Beroun
Matriční úřad: Beroun
Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: Beroun

Počet částí obcí: 3
Počet katastrálních území: 3
Počet základních sídelních jednotek: 3

Pošta: ANO
Škola: 1. - 5. třída
Zdravotnické zařízení: ANO
Policie: NE
Kanalizace: ANO
Voda: ANO
Plyn: ANO

Nižbor
Obec Nižbor se nachází v Křivoklátské vrchovině, která je charakterizována velmi členitým a rozmanitým povrchem. Krátké hřbety se tu střídají s hlubokými údolími potoků. Leží severozápadně od města Berouna v údolí řeky Berounky.

Krátce po osvobození se Nová Huť pod Nižborem v roce 1946 přejmenovala na nynější Nižbor a od roku 1949 se odtrhla od rakovnického okresu a stala se definitivně součástí Berounska.

Více o historii obce...

Obec Nižbor
Obec


Obec Nižbor
Obecní úřad Nižbor
Křivoklátská 26
267 05 Nižbor
tel. 311 693 213
fax 311 693 260

e-mail: obec.nizbor@telecom.cz
elektronická podatelna: podatelna@obecnizbor.cz

Pracovníci obecního úřadu
* účetní
* administrativní pracovnice

Starostka Kateřina Zusková
Místostarosta Pavel Hučko


úřední hodiny: pondělí a středa: 8-12, 13-18 hodin

bankovní spojení: 3025131/0100 KB Beroun
Adresa datové schránky: ppwbi4g

IČO: 00233641
DIČ: CZ00233641

Vlajka ČR Informační leták o obci - CZ
Vlajka ENG Informační leták o obci - ENG

Virtuální prohlídka
Rizika a nebezpečí
Nižborský list - jednotlivá čísla
Znak obce
Zank obce

Znak obce: V červeném štítě šikmé stříbrné, vlnité břevno provázené nahoře otevřenou královskou korunou, dole dubovou snítkou s jedním žaludem, vše zlaté.

Co obecní znak symbolizuje: Královská koruna označuje královský hrad, vlnité břevno řeku a dubová snítka původní lesy v okolí. Znak obce je novodobý, obec jej získala v roce 1995, návrh vytvořil Jiří Hás.

www.obecnizbor.cz
© Obec Nižbor
Právní doložka
Editace