Dobrý podvečer, je úterý 29.9.2020, 19:40. Dnes má svátek Michal, zítra Jeroným.
Detail
Celý článek
Osobnosti
2010-04-29 09:33:10 | Jiří Topinka
Přehled největších osobností


Antonín Hasal
* 7. ledna 1883 Nová Huť
+ 22. dubna 1960, Washington (USA)

Antonín Hasal Armádní generál, příslušník prvního, druhého i třetího odboje. Narodil se v rodině železničního zaměstnance (čp. 18), v Nižboru vychodil obecnou školu. Poté absolvoval rakouskou kadetní školu a do civilu odešel v hodnosti poručíka. Roku 1914 odjel za příbuznými do Ruska, kde jej zastihla první světová válka. Hasal neváhal a okamžitě vstoupil do legendární České družiny, zárodku čs. legií v Rusku. Během bojů s Němci a ruskými bolševiky se několikrát vyznamenal, takže do vlasti se vrátil v roce 1920 již jako velitel pluku. O osm let později si připnul generálské hvězdičky. Velel různým útvarům, naposledy III. armádnímu sboru v Brně. Po okupaci Československa se zapojil do vojenského odboje, roku 1940 prchá přes hranice do exilu. V Londýně se uplatnil jako vojenský poradce presidenta E. Beneše. Právě tehdy začal používat pseudonym Nižborský. Po podepsání moskevské smlouvy v roce 1943 se podílí na ustavení prvního čs. sboru v Sovětském Svazu a o rok později se stává velitelem osvobozených území. Po návratu do Prahy přejímá do správy ministerstvo dopravy. Teprve v roce 1946 opět nastoupil do Benešovy vojenské kanceláře jako vedoucí. Ihned po komunistickém převratu se rozhodl pro exil. Již podruhé v životě. Emigroval do Spojených států amerických, kde vláda využila jeho znalosti vojenského poradce pro východní Evropu.
Prezident republiky Václav Havel mu in memoriam udělil roku 1996 nejvyšší státní vyznamenání – Řád bílého lva.

Antonín Holeček
* 8. června 1851, Stradonice
+ 29. července 1929, Hradec Králové

Významný český inženýr strojírenství. Po absolvování české techniky v roce 1875 nastoupil postupně do několika velkých strojírenských závodů. Roku 1886 byl jmenován již profesorem C. k. české státní průmyslové školy v Brně, na počátku 20. století se stal přednostou strojírenského oboru na této škole. Napsal několik odborných prací z oboru.

Václav Choc
* 23. září 1860, Nová Huť
+ 22. května 1942, Praha

Národně socialistický politik a žurnalista. Absolvoval pražskou právnickou fakultu a věnoval se advokacii. Již v 90. letech 19. století se angažoval na straně státoprávních radikálů, usilujících o samostatnost českých zemí. Stal se nejprve členem radikálně pokrokové a pak národně sociální strany, za kterou byl zvolen do říšské rady (rakouského parlamentu). Během první světové války byl jako člen prvního odboje odsouzen a vězněn v Komárně pro velezradu, v červenci 1917 amnestován. Po vzniku republiky založil vlastní Slovanskou stranu sociální, která ale záhy zanikla. Po tomto nezdaru se cele věnoval žurnalistice, redigoval a vydával týdeník Slovan. Je autorem Dějin sociálních idejí (1902) a Přehledu politických stran v Čechách (1919).

Bohuslav Koutník
* 11. října 1891, Nová Huť
+ 1965, Praha

Významný pracovník v oboru knihovnictví. Začínal jako profesor na lounské reálce, od roku 1920 se stal pracovníkem Veřejné a univerzitní knihovny v Praze (dnešní Národní knihovny), spravoval také knihovnu tiskového odboru prezidenta ministerské rady. Byl literárně velmi činný, věnoval se zejména studiu psychologie čtenářů, od roku 1925 přispíval pravidelně do Činu a jiných literárně-kulturních periodik, včetně Listů filologických. Zároveň vyučoval na Státní škole knihovnické v Praze, vyvíjel aktivity v Psychologické společnosti a v Masarykově literárně-výchovném ústavu. Z jeho monografických prací vyniká především studie Čtenář a kniha (1926), Technika a duševní práce (1932), Racionalizace knihovnictví (1932). Je rovněž autorem životopisu předního českého filozofa Emanuela Rádla (1934)

Emerich Maixner
* 6. listopadu 1847, Nová Huť
+ 27. dubna 1920, Praha

Emerich Maixner Jeden z nejvýznamnějších českých lékařů. Po dokončení lékařských studií (1871) přijal místo asistenta na lékařské klinice prof. Eiselta. Po rozdělení univerzity na českou a německou přešel na českou lékařskou fakultu a roku 1888 získal titul profesora v oboru vnitřního lékařství. Mnoho znalostí v oboru získal na studijních cestách po Evropě. Po vzniku české akademie se stal jejím členem. Přispíval velmi často objevnými studiemi do prestižního Časopisu lékařů českých, který sám redigoval, a jiných odborných periodik. Z nepřeberné řady jeho studií má největší význam monumentální čtyřdílná Příruční kniha specielní pathologie a therapie vnitřních nemocí (1888 – 1897), první a nadlouho jediná česká učebnice v tomto oboru. Během první světové války pracoval jako vrchní štábní lékař v záložní nemocnici Červeného kříže v Praze – Karlíně. Po skončení války odešel do výslužby a krátce nato zemřel.

František Nepil
* 10. února 1929, Hýskov
+ 8. září 1995, Praha

František Nepil Český spisovatel a žurnalista. Pocházel ze zednické rodiny, dětství strávil ve Svatém Janě pod Skalou a v trampské osadě Výbrnice u Nižboru (1932 – 1937), kde byl jeho otec správcem. Studoval jeden čas na Obchodní akademii v Berouně, studia dokončil roku 1946 v Karlíně. Nejprve pracoval jako propagační referent různých podniků, než se roku 1969 stal redaktorem redakce vysílání pro děti Čs. rozhlasu. O tři roky později zůstal na volné noze, ale rozhlas neopustil. Právě naopak. Toto médium se mu stalo osudným v nejlepším slova smyslu. Právě v rozhlasu pravidelně předčítal své skvělé fejetony, později vydané knižně: Dobré a ještě lepší jitro (1985), Malý atlas mého srdce (1991), Dobrou a ještě lepší neděli (1992) aj. Týkaly se většinou zdánlivě obyčejných lidských osudů a mezilidských vztahů. Právě v těchto fejetonech a také při jejich přednesu uplatnil svůj mimořádný vypravěčský talent, humorný nadhled a znalost ryzí češtiny. V šedesátých letech si ve Stradonicích pořídil domek čp. 31, kde trávil mnoho času a napsal zde většinu svých knih. Právě slastem a strastem chalupaření věnoval jeden svůj titul, který získal velkou oblibu mezi čtenáři – Jak se dělá chalupa (poprvé 1968). Pobyt ve Stradonicích měl na jeho literární dílo velký vliv, vždyť jej inspiroval k napsání knížek o sepětí s venkovskou krajinou Střevíce z lýčí (1982), Kněžnin prsten (1990). Velkou část svého života věnoval tvorbě pro děti. Pohádky jako Makový mužíček (1976, zfilmováno), Polní žínka Evelínka (1979, zfilmováno) Naschválníčci (1981) a další přinášely radost několika generacím dětí. Je pohřben na stradonickém hřbitově.

Gabriela Roubalová
* 10. února 1843, Radnice u Plzně
+ 16. března 1922, Melbourne (Austrálie)

Gabriela Roubalová Světově uznávaná česká operní pěvkyně. Její otec byl sládkem, který se brzy po narození dcery přestěhoval do Nové Huti, kde Gabriela strávila dětství. Její talent rozpoznali již místní učitel Tolman a farář Hýna. Ti zřejmě také vymohli podporu ve výši 20 zlatých měsíčně, kterou jí udělil Max Egon kníže Fürstenberg v letech 1864 – 1865, kdy začala studovat na hudebním ústavu Františka Pivody v Praze. Krátce nato se objevila poprvé na jevišti, v tehdejším Prozatímním divadle, v partii Eleonory ve Verdiho Trubadůrovi. Povzbuzena úspěchem odjela na milánskou konzervatoř, kde zdokonalovala svoji pěveckou techniku. Po dvouletém studiu poprvé vystoupila v roce 1867 a přijala umělecké jméno La Bohema.Jan Jiří Rückl
* 12. května 1900, Včelnička
+ 24. srpna 1938, Praha

Jan Jiří Rückl Významný český průmyslník. Pocházel ze známého sklářského rodu, který v Čechách žil po několik staletí. Po dokončení vysokoškolského studia dosáhl doktorátů práv a politických věd na pařížské Sorboně. Byl členem strany lidové, aktivně se zúčastňoval politického života. Do konce 20. let žil v Paříži, kde se věnoval tamní československé kolonii. Díky svým úzkým vztahům k Vatikánu byl komořím papeže Pia XI. (1929), náměstkem jeruzalémského patriarchy a prezidentem Čs. kapituly rytířského řádu Božího hrobu. Kromě toho se stal poradcem prezidenta E. Beneše pro věci politické a církevní. Svůj podnikatelský talent uplatňoval nejen ve zdejší sklárně. Zasedal ve správních a dozorčích radách řady významných podniků a institucí, včetně světové banky Bank de Paris. Je autorem mnoha českých i cizojazyčných prací o teorii i praxi v podnikání a ekonomice. Mezi nejzávažnější svého času patřily Vědecká organizace dopravy v Československu (franc., 1928) a Methodní bureau Citroenových závodů, jeho organizace a funkce (1930). Díky svému nemalému politickému vlivu příznivě zasáhl do volby prezidenta republiky v roce 1935 intervencí u A. Hlinky, předsedy slovenské ludové strany, ve prospěch E. Beneše.

(Topinka Jiří, Nižbor, 2001)

Nižbor - základní informace

Foto Kód obce: 10468 0
IČZÚJ: 531596
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun

Počet obyvatel: 2025
Výměra: 2857,76 ha
Hustota: 52,8 ob./km2

Finanční úřad: Finanční úřad v Berouně
Pověřený úřad: Beroun
Stavební úřad: Beroun
Matriční úřad: Beroun
Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: Beroun

Počet částí obcí: 3
Počet katastrálních území: 3
Počet základních sídelních jednotek: 3

Pošta: ANO
Škola: 1. - 5. třída
Zdravotnické zařízení: ANO
Policie: NE
Kanalizace: ANO
Voda: ANO
Plyn: ANO

Nižbor
Obec Nižbor se nachází v Křivoklátské vrchovině, která je charakterizována velmi členitým a rozmanitým povrchem. Krátké hřbety se tu střídají s hlubokými údolími potoků. Leží severozápadně od města Berouna v údolí řeky Berounky.

Krátce po osvobození se Nová Huť pod Nižborem v roce 1946 přejmenovala na nynější Nižbor a od roku 1949 se odtrhla od rakovnického okresu a stala se definitivně součástí Berounska.

Více o historii obce...

Obec Nižbor
Obec


Obec Nižbor
Obecní úřad Nižbor
Křivoklátská 26
267 05 Nižbor
tel. 311 693 213
fax 311 693 260

e-mail: obec.nizbor@telecom.cz
elektronická podatelna: podatelna@obecnizbor.cz

Pracovníci obecního úřadu
* účetní
* administrativní pracovnice

Starostka Kateřina Zusková
Místostarosta Pavel Hučko


úřední hodiny: pondělí a středa: 8-12, 13-18 hodin

bankovní spojení: 3025131/0100 KB Beroun
Adresa datové schránky: ppwbi4g

IČO: 00233641
DIČ: CZ00233641

Vlajka ČR Informační leták o obci - CZ
Vlajka ENG Informační leták o obci - ENG

Virtuální prohlídka
Rizika a nebezpečí
Nižborský list - jednotlivá čísla
Znak obce
Zank obce

Znak obce: V červeném štítě šikmé stříbrné, vlnité břevno provázené nahoře otevřenou královskou korunou, dole dubovou snítkou s jedním žaludem, vše zlaté.

Co obecní znak symbolizuje: Královská koruna označuje královský hrad, vlnité břevno řeku a dubová snítka původní lesy v okolí. Znak obce je novodobý, obec jej získala v roce 1995, návrh vytvořil Jiří Hás.

www.obecnizbor.cz
© Obec Nižbor
Právní doložka
Editace