Obec Nižbor
ObecNižbor

Provoz rozptylové loučky na hřbitově ve Stradonicích


Dodatek č. 1 k Řádu veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo obce Nižbor schválilo na svém zasedání dne 22.6.2010 svým usnesením č. 2/2010 dodatek č.1 k Řádu veřejného pohřebiště schváleného Zastupitelstvem obce Nižbor dne 27.2.2002
Tento dodatek č. 1 k hřbitovnímu řádu, stanovuje provoz rozptylové loučky a výsadbu dřevin na hřbitově ve Stradonicích.


Článek I.
Provoz rozptylové loučky
1. Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí na veřejném pohřebišti ve Stradonicích na místě předem k tomuto účelu schváleném a označeném „ROZPTYLOVÁ LOUČKA“.
2. Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí rozsypáním popele na zem, a to na konkrétním místě na rozptylové loučce.
3. Rozptyl zpopelněných ostatků může provádět provozovatel veřejného pohřebiště, jiná osoba jen se souhlasem zřizovatele.
4. Vstup na rozptylovou loučku mimo zpevněné plochy je pro veřejnost zakázán.
5. Věnce a kytice lze umisťovat na zpevněné plochy nebo travní plochy, těsně související s těmito zpevněnými plochami. Provozovatel veřejného pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
6. Na rozptylové loučce je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách.
7. Rozptyl se neprovádí v zimním období, pokud jsou nepříznivé klimatické podmínky (mráz).
8. Dozor nad pořádkem na rozptylové loučce provádí provozovatel veřejného pohřebiště.
9. Místa rozptylů nejsou zjevně označena.
10. Rozptyl zpopelněných ostatků lze provést na přání objednatele po předložení dokladu o zpopelnění, potvrzení o vyjmutí urny z hrobu, potvrzené provozovatelem veřejného pohřebiště (v případě když se např. ruší hrobové místo).
11. Urny se zpopelněnými ostatky určené k rozptylu se předávají po předchozí domluvě provozovateli.
12. Rozptyl je možno provádět bez účasti objednavatele, ale i s jeho případnou účastí.
13. Provozovatel pohřebiště vede evidenci související s provozováním rozptylů ve zvláštní knize, která obsahuje údaje o osobách jejichž zpopelněné ostatky jsou na rozptylové loučce rozptýleny.
14. Termín a čas rozptylů se sjednává osobně nebo telefonicky na OÚ Nižbor, tel.: 311693213.
15. Cena za rozptyl je uvedena v ceníku platném pro veřejné pohřebiště


Článek II.
Dřeviny
1. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele. Jedná se o dřeviny, které by v budoucnu mohly poškozovat hrobová zařízení a tím způsobovat škody na majetku nebo ohrožovat bezpečnost návštěvníků.
2. Provozovatel může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k jejíž výsadbě nedal souhlas nebo v případě ohrožení návštěvníků, poškození hrobových zařízení a poškození pohřebiště.
3. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele pohřebiště.
4. Pokud je růstem vzrostlých stromů způsobována nájemci škoda na majetku, rozhoduje o způsobu náhrady příslušný správní orgán.
5. Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez předchozího souhlasu provozovatele.


Článek III.
Účinnost
Tento dodatek č. 1 byl schválen dne 22.6.2010 usnesením č. 2/2010 a nabývá účinnosti od 1.7.2010.

Nižborský list

Nižborský list

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

GOobec mapový portál

mapové podklady a dokumenty území obce

GOobec mapový portál

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31